Без обезщетение поради изключителни обстоятелства?

Ако причината за закъснението е така наречените извънредни обстоятелства  (наричани още непреодолима сила), авиокомпанията не трябва да плаща обезщетение, член 5 от Регламента на ЕС за правата на пътниците във въздушния транспорт. Извънредни обстоятелства са обстоятелства, върху които авиокомпанията няма влияние. Те включват бури, заплаха от тероризъм, стачки на ръководители на полети или забавяне поради сблъсъци с птици.  Но бъдете внимателни: авиокомпаниите често цитират изключителни обстоятелства, въпреки че те или не съществуват, или съдебната практика преценява това по различен начин. Във всеки случай, ако причината за закъснението на полета е под контрола на авиокомпанията (технически дефект, закъснение на екипажа или превишени работни часове), имате право на обезщетение. Освен това, дори при изключителни обстоятелства, авиокомпанията трябва да се опита да закара пътниците до местоназначението им навреме или поне с възможно най-малко закъснение. Ако тя не може да докаже това, искът също съществува.

Comments are closed.