Закъснял полет

SkyCompass

Закъснял полет

Ако вашият полет закъснява при тръгване, имате право на помощ, на възстановяване на платената сума и полет на връщане, в зависимост от продължителността на закъснението и разстоянието на полета.

Ако сте пристигнали в крайната си дестинация със закъснение от повече от 3 часа, имате право на обезщетение, освен ако закъснението се дължи на извънредни обстоятелства. Въздушният превозвач трябва да докаже това, като представи например извлечения от дневници или доклади за произшествия. Въздушният превозвач следва да представи тези доказателства на компетентния национален орган, както и на засегнатите пътници в съответствие с националните разпоредби относно достъпа до документи.

Пътуване от Обединеното кралство до държава от ЕС

От 1 януари 2021 г. правилата на ЕС относно правата на пътуващите със самолет не важат в случай на отказан достъп на борда, отмяна или закъснение на полети от Обединеното кралство до ЕС, ако полетът ви се извършва от превозвач от Обединеното кралство или друг превозвач от държава извън ЕС, дори ако сте резервирали полета си преди тази дата. Въпреки това правилата на ЕС продължават да се прилагат след 1 януари 2021 г., ако полетът ви от Обединеното кралство до ЕС се извършва от превозвач от ЕС, освен ако вече сте получили обезщетение или помощ съгласно законодателството на Обединеното кралство.

формуляр за обезщетение wizzair