Изгубен или забавен багаж

SkyCompass

Загубен, закъснял или повреден багаж

Регистриран багаж

Ако вашият регистриран багаж бъде загубен или повреден или закъснее, авиокомпанията носи отговорност и вие имате право на обезщетение, което може да достигне 1300 евро. Ако обаче щетата е в резултат от присъщ дефект на вашия багаж, нямате право на обезщетение.

Ръчен багаж

Ако ръчният ви багаж бъде повреден, авиокомпанията носи отговорност, ако вината за повредата е нейна.

Пътническа застраховка

За да сте сигурни, че ще имате достатъчно покритие, когато пътувате със скъпи вещи, е препоръчително да сключите частна застраховка. Ако не желаете да направите това, можете да поискате по-висок лимит на обезщетение (над 1300 евро) от авиокомпанията, с която пътувате. Трябва да направите това предварително и най-късно в момента на регистрацията за полета.

Как да се оплачете?

Ако искате да подадете жалба за загубен или повреден багаж, това трябва да стане писмено в рамките на 7 дни, или в рамките на 21 дни от получаването на багажа ви, ако е бил забавен. Няма стандартен формуляр за целия ЕС.

формуляр за обезщетение wizzair