ИСКОВЕ ЗА ЗАБАВЕНИ ИЛИ ОТМЕНЕНИ ПОЛЕТИ НА AIR SERBIA

Както при всички авиокомпании, които летят до толкова много дестинации и превозват милиони пътници, Air Serbia винаги е податлива на закъснения и отмяна на полети. Ако сте закъсняли с полет на Air Serbia, тогава съгласно Регламент на ЕС 261/2004 имате право на обезщетение за вашия закъснял полет, пропусната връзка или ако ви е бил отказан достъп на борда от Air Serbia.

КОГА МОГА ДА ИСКАМ КОМПЕНСАЦИЯ ОТ AIR SERBIA?
В съответствие с Регламент 261/2004 на ЕС пътниците имат право на обезщетение, ако са претърпели закъснение на полета си с повече от 3 часа или ако техният полет е бил отменен. Ако ви е бил отказан достъп на борда поради прекомерна резервация или пропусната връзка, вие също имате право на обезщетение.

КОЙ ИМА РАЗРЕШЕНИЕ ДА ПРЕДЯВИ ИСК?
Всеки има право да подаде иск за закъснение на полет. Можете също да поискате за вашите спътници.

Comments are closed.