Отменен полет

SkyCompass

Отменен полет

Отмяна е налице, когато:

  • вашият първоначален полет е отменен и вие сте прехвърлен на друг полет по разписание
  • самолетът е излетял, но е бил принуден да се върне на летището и вие сте прехвърлен на друг полет
  • вашият полет пристига на летище, което не е вашата крайна дестинация, посочена на билета, освен ако:
    • сте приели премаршрутиране (при сравними условия на транспорт при най-ранна възможност) до вашата първоначална крайна дестинация или до друга дестинация, уговорена с вас. Този случай се счита за закъснение, а не за отмяна.
    • Летището на пристигане и летището на първоначалната крайна дестинация обслужват същия град или регион. Този случай се счита за закъснение, а не за отмяна.

Ако полетът ви е отменен, имате право на избор между възстановяване на заплатената сума, премаршрутиране или връщане.

Имате също право на помощ на летището.

Ако сте получили уведомление за отмяната по-малко от 14 дни преди датата на заминаване, имате право на обезщетение. Авиокомпанията е длъжна да докаже, дали и кога сте били лично информиран, че полетът е отменен. Ако случаят не е такъв, можете да се обърнете за съдействие към националния орган  във вашата страна.

Но обезщетение не се дължи, ако превозвачът може да докаже, че отмяната се дължи на извънредни обстоятелства, които не е могло да бъдат избегнати, дори да са били взети всички разумни мерки. Въздушният превозвач трябва да докаже това, като представи например извлечения от дневници или доклади за произшествия. Въздушният превозвач следва да представи тези доказателства на компетентния национален орган, както и на засегнатите пътници в съответствие с националните разпоредби относно достъпа до документи.

Пътуване от Обединеното кралство до държава от ЕС

От 1 януари 2021 г. правилата на ЕС относно правата на пътуващите със самолет не важат в случай на отказан достъп на борда, отмяна или закъснение на полети от Обединеното кралство до ЕС, ако полетът ви се извършва от превозвач от Обединеното кралство или друг превозвач от държава извън ЕС, дори ако сте резервирали полета си преди тази дата. Въпреки това правилата на ЕС продължават да се прилагат след 1 януари 2021 г., ако полетът ви от Обединеното кралство до ЕС се извършва от превозвач от ЕС, освен ако вече сте получили обезщетение или помощ съгласно законодателството на Обединеното кралство.

формуляр за обезщетение wizzair