Преместване на полета напред? Вече имате право на обезщетение като при отменен полет!

Съдът на Европейския съюз наскоро постанови, че правата и правилата на пътниците във въздушния транспорт в контекста на отменен полет се прилагат и за случаите, когато първоначалният час на излитане е бил преместен с час или повече от авиокомпанията. И така, какви са текущите права на пътниците, изправени пред анулирани полети?

Съгласно предишната юриспруденция на Съда на Европейския съюз беше възможно да се иска обезщетение за отменени полети в случаите, когато резултатът от отмяната на полета е пълното отменяне на полета без заместваща връзка или когато пристигането на дестинацията е закъсняла с три часа или повече в резултат на отмяната на полета. За да можете да поискате обезщетение за отменен полет, е необходимо да отговаряте и на следните други свързани условия:

– Уведомлението за отмяна на полет е било доставено на пътника по-малко от 14 дни преди първоначалната дата на полета
– Отмяната на полета не е била причинена от извънредно обстоятелство, което авиокомпанията не е могла да предотврати
– Самият полет или авиокомпанията попадат под европейското законодателство EC261, който урежда тези правила за компенсация

Ако условията, описани по-горе, са изпълнени, тогава пътникът има право на 250-600 евро на човек в зависимост от разстоянието на полета. В случаите, когато, напротив, полетът е изместен, доскоро не беше определено дали възниква правото на обезщетение за такова изместване на полет или не. Това беше просто „сива“ неизследвана зона, където въздушните превозвачи твърдяха, че не е възникнал иск, а напротив, пътниците твърдяха, че е възникнал иск…

Преди няколко дни Съдът на Европейския съюз изясни това. Според изявлението на съда пътник, чийто първоначален полет е бил изместен с поне един час напред при същите условия, както при отмяната на полета, има право на обезщетение. Причината е фактът, че промяната на часа напред причинява същата вреда и дискомфорт на пътника, както в случай на отмяна на полет и преместване на заместващ полет за по-късен час или дата.

Съгласно тази декларация пътникът има новопотвърдено право на обезщетение в размер на 250-600 евро в зависимост от дължината на полета и също така има право на обезщетение за всички допълнителни разходи, възникнали поради разсрочването на полета по същото условия като при отмяна на полет.

Съгласно законодателството на отделните страни, този иск вече може да бъде предявен и със задна дата. В случай, че полетът на пътника е бил преместен по този начин в миналото и обезщетението не е било предоставено, тогава това вече може да бъде поискано. В България законодателният срок за искане на обезщетение е 3 години със задна дата. Ако се интересувате от получаване на компенсация за изместване на часа или датата на полета, нашата компания е готова да разреши тези ситуации. Въведете своя номер и датата на вашия проблемен полет тук и ние ще се погрижим за всичко.

Ние сме с вас, защото „ Правата на пътниците имат значение “

Comments are closed.