blue air

Обезщетение за закъснял или отменен полет на Blue Aur

Компенсации за закъснения на полети! Ако вашият полет е закъснял, имате право на обезщетение за закъснение на полет . Размерът на обезщетението...