sky compass

Без обезщетение поради изключителни обстоятелства?

Ако причината за закъснението е така наречените извънредни обстоятелства  (наричани още непреодолима сила), авиокомпанията не трябва да плаща обезщетение, член 5 от...